20 | 10 | 2017
Добро пожаловать, Гость
Выставки, соревнования,ярмарки. Оценка животных.Конференции и т.д. Анонсы мероприятий. Расписание. Фотографии.
 • Страница:
 • 1

ТЕМА: Náš chovatel 2017. Наш заводчик в 2017 году.

 • саша.by
 • Вне сайта
 • Живу я здесь
 • Постов: 9712

Náš chovatel 2017. Наш заводчик в 2017 году.

#426157 06.12.2016 23:22
Náš chovatel 2017
13.01.2017 - 15.01.2017
12. středočeská výstava drobného zvířectva rozšířená o celostátní speciálky klubů


Králíci, holubi a drůbež

Více než 2 100 holubů
Více než 1 300 králíků
Více než 600 kusů vodní i hrabavé drůbeže

Pro chovatele jsou připraveny odborné přednášky, poradenská služba, prodej pomůcek, veterinárních přípravků a krmiv.

Наш заводчик в 2017 году
13 января 2017 - 15 января 2017
Středočeská 12 выставка мелких животных дополнены специальными клубами по всей стране


Кролики, голуби и птицы

Более 2100 голубей
Более 1300 кроликов
Более 600 единиц водной и роющему птицы

Для заводчиков готовят лекции, консультации, вспомогательные средства продаж, ветеринарии и кормов для животных.
Никогда не пытайся выяснять отношения с людьми, которые тебя разочаровали. Молча оставь их вместе со всем их дерьмом наедине.
idvor.by/index.php/forum/6-ptitsevodstvo...vore-u-alekseeva-a-l
alekseev.by/
 • саша.by
 • Вне сайта
 • Живу я здесь
 • Постов: 9712

Re: Náš chovatel 2017. Наш заводчик в 2017 году.

#426158 06.12.2016 23:23
Прислали приглашение .

Vážení členové Klubu chovatelů maransek,

Ve dnech 13. – 15.1. 2017 proběhne v Lysé nad Labem naše klubová výstava. Dofám, že naše klubová výstava bude chloubou celé krajské výstavy. V příloze naleznete výstavní podmínky a přihlášku na tuto výstavu. Nezapomeňte, že se bude soutěžit o nejlepší kvalitu vajec našich slepic. Za velkou účast předem děkuji. Na setkání u reprezentativního stánku Klubu chovatelů maransek se těšíme.

S chovatelským pozdravem Holec Ladislav
Никогда не пытайся выяснять отношения с людьми, которые тебя разочаровали. Молча оставь их вместе со всем их дерьмом наедине.
idvor.by/index.php/forum/6-ptitsevodstvo...vore-u-alekseeva-a-l
alekseev.by/
 • саша.by
 • Вне сайта
 • Живу я здесь
 • Постов: 9712

Re: Náš chovatel 2017. Наш заводчик в 2017 году.

#426159 06.12.2016 23:23
Výstava drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL
2017
Středočeská výstava drobného zvířectva, rozšířená o celostátní speciálky klubů
Pořádaná ve dnech 13. – 15. ledna 2017 na výstavišti v Lysé nad Labem.
Pořadatel výstavy: Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o.
Krajské středočeské sdružení ČSCH
zasílejte na adresu: Jana Benešová, Zahradní 383, 390 02 Tábor
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
VÝSTAVNÍ PODMÍNKY
Výstava může být obeslána všemi plemeny drůbeže, okrasných a užitkových holubů a
králíků. Kolekce dle platného vzorníku vyznačte na přihlášce. Prosíme vyplňujte přihlášky
čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM - názvy plemen a jejich rázy vypisujte celé (podle
platných názvů uvedených ve vzornících), nepoužívejte zkratky!!! V hlavičce musí být
uveden druh přihlašovaných zvířat (drůbež, holub, králík). U všech prodejných zvířat musí
být v přihlášce uvedeno číslo kroužku (tetování)!!!
Přihlášky vyplňte na jednom tiskopise a zašlete pořadateli, po uzávěrce přihlášek budou
vystavovateli sdělena čísla klecí a další potřebné informace. Jednu přihlášku používejte
pouze pro přihlášení zvířat jednoho druhu. Dle potřeby je možné přihlášky kopírovat.
Za úhyn, či ztrátu zvířete během výstavy je vyplácena náhrada ve výši 4 násobku klecného.
Uzávěrka přihlášek
Přihlášky zasílané poštou nejpozději do 16.12. 2016!!!
Termín je nutno dodržet s ohledem na zpracování dat !!!
Prodej zvířat:
Bude realizován pouze prostřednictvím výstavní kanceláře. Prodejní cena musí být uvedena
v přihlášce. Prodávající obdrží 100% z ceny uvedené v přihlášce. Kromě v katalogu
uvedené prodejní ceny zaplatí kupující výstavnímu výboru 10% provizi. Pokud se
vystavovatel rozhodne po odeslání přihlášky na výstavu (resp. během výstavy) své prodejné
zvíře změnit na neprodejné, musí si ho sám koupit, tzn. výstavní pokladně zaplatit 10%
z inzerované ceny zvířete. K prodejním králíkům musí být doložen rodokmen.
Zvířata musí být na výstavišti nejpozději ve středu 11. 1. 2017 od 12.00 do 18.00
hodin. Transport zvířat na výstavu a z výstavy si každý vystavovatel zajistí osobně.
Posuzování se koná ve čtvrtek 12. 1. 2017 bez přístupu veřejnosti!!!.
Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení, napájení, vzniklé škody během výstavy.
Neručí za úhyn, poškození a ztrátu zvířat během přepravy a po ukončení výstavy.
V případě nekonání se výstavy z důvodu tzv. vyšší moci, bude vystavovatelům vrácena
procentuální část poplatků po odečtení nutných nákladů pro zajištění výstavy.
Veterinární podmínky:
KRÁLÍCI musí být doloženi dokladem potvrzujícím očkování proti moru a myxomatóze,
provedené nejméně 3 týdny a nejdéle 6 měsíců před konáním výstavy.
DRŮBEŽ HRABAVÁ, musí mít potvrzení o tom, že 14 dní až 6 měsíců před výstavou byla
očkována proti pseudomoru drůbeže.
HOLUBI musí být doprovázeni potvrzením, že byli 14 dní až 1 rok před konáním výstavy
vakcinováni proti Newcastelské chorobě.
Ve všech případech, kdy se hovoří o „potvrzení“, musí toto být potvrzeno soukromým
veterinárním lékařem ( kromě klasického vet. osvědčení stačí i účet za vakcinaci či jiné
potvrzení ).
VŠECHNA ZVÍŘATA musí být klinicky zdravá a pocházet z prostředí prostého
nebezpečných nákaz. Za zdravotní stav zvířat zodpovídá chovatel a stvrzuje jej dodáním
zvířat na výstavu.
Výstavní poplatky:
Klecné: králík, drůbež, holub 45,- Kč
Správní poplatek: 70,- Kč
Katalog s oceněním: 80,- Kč
Každý vystavovatel je povinen odebrat katalog výstavy s oceněním, který mu bude vydán,
po předložení karty na katalog, u vstupních pokladen, při placení vstupného. Veškeré
poplatky spojené s výstavou budete mít možnost zaplatit v době příjmu zvířat, nebo
v průběhu výstavy přímo u prodejních pokladen (servis pro vystavovatele). Chovatel
uhradí veškeré poplatky za přihlášená zvířata i v případě, že je nedodá. Nevyzvednuté
katalogy budou vystavovatelům zaslány na jejich vlastní náklady.
Mladí chovatelé mají možnost vystavit libovolný počet zvířat, za čtyři z nich jsou
osvobozeni od placení klecného. Tato sleva se však nevztahuje na prodejná zvířata.
Slevy mladým chovatelům (rok narození 1999 a mladší) budou přiznány v případě, že
bude přihláška potvrzena mateřskou základní organizaci.
Výstava bude otevřena v pátek od 11.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 17.00 a
v neděli 9.00 – 12.00 hodin. Zvířata budou vydávána v neděli po 12.00 hodině,
!!! DŘÍVE VYDÁVÁNA NEBUDOU !!!
Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 325 552 158, fax: 325 552 050,
Никогда не пытайся выяснять отношения с людьми, которые тебя разочаровали. Молча оставь их вместе со всем их дерьмом наедине.
idvor.by/index.php/forum/6-ptitsevodstvo...vore-u-alekseeva-a-l
alekseev.by/
 • саша.by
 • Вне сайта
 • Живу я здесь
 • Постов: 9712

Re: Náš chovatel 2017. Наш заводчик в 2017 году.

#426160 06.12.2016 23:24
Выставка Знатоков НАШ заводчик
2017
Středočeská выставка мелких животных, дополненная специальными клубами по всей стране
Состоявшемся 13 до 15 января 2017 года на выставке в Лыса-над-Лабем.
Организатор выставки: выставка Лысую-над-Лабем, SPOL. остались только стоячие места
Среднечешск региональных ассоциаций CSCH
следует направлять по адресу: Яна Бенешовой, сад 383 390 02 Tabor
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ВЫСТАВКИ УСЛОВИЯ
Выставка может быть вызван со всеми породами домашней птицы, декоративных и полезных голубей и
кролики. Коллекция в соответствии с действующим трафарета пометка приложения. Заполните, пожалуйста, анкету
печатными буквами - имена пород и их воздействия через Spell (по
Правильные имена, перечисленные в образчиков), не используйте аббревиатуры !!! Заголовок должен быть
указать тип записей животных (птицы, голуби, кролики). Для всех товарных животных должны
быть указаны в номер заявки на кольцо (тату) !!!
Приложения, чтобы заполнить одну форму и отправить ее организатору, после того, как срок подачи заявок будет
Экспонент сообщаться номера Кейдж и другую необходимую информацию. Используйте одно приложение
Только для входа животных одного вида. При необходимости, приложение может быть скопирован.
Для смерти или потери животного во время выставки должна быть выплачена компенсация в размере четыре раза klecného.
срок подачи заявок
Заявки, отправленные по почте не позднее 16.12 2016 !!!
Термин необходимо соблюдать в отношении обработки данных !!!
Продажа животных:
Это будет осуществляться только через выставочный офис. Цена продажи должна быть указана
в заявке. Продавец получит 100% от цены, указанной в заявке. В дополнение к каталогу
выше цены продажи покупатель платит выставочный комитет 10% комиссионных. если
Участникам будет решать после отправки заявки на выставку (соответственно во время выставки) свои магазины
изменение животного непродаваемый должен купить его сам, то есть. выставка кассира оплатить 10%
от объявленной цены животного. Продающие кролики должны сопровождаться родословная.
Животные должны быть на выставке позднее в среду, 11. 1. 2017 с 12.00 до 18.00
часов. Перевозка животных на выставке и выставке каждый экспонент, чтобы обеспечить лично.
Оценка будет проводиться в четверг, 12. 1. 2017 без публичного доступа !!!.
Комитет Приложение несет ответственность за надлежащее жилье, питание, полив, ущерб, причиненный во время выставки.
Не несет ответственности за смерть, травмы и потери животных во время транспортировки и после выставки.
В случае невозможности провести выставку из-за так называемого. Majeure, экспоненты будут возвращены
процент от сборов за вычетом необходимых затрат для обеспечения выставки.
Ветеринарные условия:
Кролики должны быть подтверждены доказательствами, подтверждающие вакцинацию против чумы и миксоматоза,
осуществляется по крайней мере, три недели и не позднее, чем за шесть месяцев до начала выставки.
Galliforms должны иметь подтверждение того, что за 14 дней до 6 месяцев до выставки было
вакцинированы против болезни Ньюкасла у домашней птицы.
Голубь должен сопровождаться доказательством того, что они были от 14 дней до одного года до шоу
вакцинированы против болезни Ньюкасла.
Во всех случаях, когда речь идет о "Confirm", это должно быть заверено частным
Ветеринар (кроме классического ветеринару. сертификаты просто и счет для вакцинации или других
подтверждение).
Все животные должны быть клинически здоровы и происходят из свободной среды
опасных инфекций. Для здоровья животных и ответственного заводчика подтверждает его доставку
животных для выставки.
сборы выставки:
Клетка: кролик, курица, голубь 45, - крон
Административный взнос: 70, - крон
Продукт с оценкой: 80, - крон
Каждый экспонент обязан удалить каталог выставки с вручением, который будет выдан,
После того, как каталог презентации карты, в кассах, а платить вступительный взнос. все
сборы, связанные с выставкой смогут оплатить в момент захвата животных, или
во время выставки непосредственно в розницу извлечений (Экспонент Service). производитель
оплатить все сборы за подачу для животных, даже если он не в состоянии поставить. невостребованный
каталоги будут посланы экспонентам на свой счет.
Молодые фермеры имеют возможность выставить любое количество животных, четыре из них
освободить от уплаты klecného. Эта скидка не распространяется на товарных животных.
Скидки для молодых селекционеров (год рождения 1999 и моложе) будет предоставляться, если
заявка будет подтверждена родительским базовой организации.
Выставка будет открыта в пятницу с 11.00 до 17.00, в субботу с 9:00 до 17:00 и
Воскресенье с 9.00 до 12.00 часов. Животные будут выпущены в воскресенье после 12.00,
!!! ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАКЦИИ ВОЛЮ !!!
Выставка Lysa-над-Лабем, Masarykova 1727, 289 22 Lysa-над-Лабем
Тел.: 325 552 158, факс: 325 552 050,
Никогда не пытайся выяснять отношения с людьми, которые тебя разочаровали. Молча оставь их вместе со всем их дерьмом наедине.
idvor.by/index.php/forum/6-ptitsevodstvo...vore-u-alekseeva-a-l
alekseev.by/
 • саша.by
 • Вне сайта
 • Живу я здесь
 • Постов: 9712

Re: Náš chovatel 2017. Наш заводчик в 2017 году.

#428680 09.01.2017 15:29
Птичий грипп .


84391786-13786-13.png
Никогда не пытайся выяснять отношения с людьми, которые тебя разочаровали. Молча оставь их вместе со всем их дерьмом наедине.
idvor.by/index.php/forum/6-ptitsevodstvo...vore-u-alekseeva-a-l
alekseev.by/
 • саша.by
 • Вне сайта
 • Живу я здесь
 • Постов: 9712

Re: Náš chovatel 2017. Наш заводчик в 2017 году.

#428681 09.01.2017 15:29
Выставка отменена .


947358937569347689230.png
Никогда не пытайся выяснять отношения с людьми, которые тебя разочаровали. Молча оставь их вместе со всем их дерьмом наедине.
idvor.by/index.php/forum/6-ptitsevodstvo...vore-u-alekseeva-a-l
alekseev.by/
 • саша.by
 • Вне сайта
 • Живу я здесь
 • Постов: 9712

Re: Náš chovatel 2017. Наш заводчик в 2017 году.

#428682 09.01.2017 15:35
Dobrý smutný den,
dnes 9.1. 2017 přišla informace, že byla bohužel vzhledem k ptačí chřipce zrušena Krajská výstava v Lysé nad Labem, takže i naše speciální výstava maransek a vajec maransek. Takže nebude možnost uspořádat ani výroční členskou schůzi! Proto přicházíme s možností uspořádat speciální výstavu v Litoměřicích dne 17. - 18.2. 2017. ZO Litoměřice by nám poskytla stejné podmínky k uspořádání speciálky a řádné členské schůze. Příjem zvířat by byl ve středu a výdej v sobotu. Klecné bude voliéra ( max. 3ks)/ 45 Kč. Bližší informace by jsme včas zveřejnili.
Za rychlou odpověď děkuji.
předseda klubu Holec Ladislav


Хороший грустный день
На сегодняшний день 1,9 В 2017 году пришла информация, которая была, к сожалению, из-за птичьего гриппа отмененного региональное шоу в Лысую-над-Лабем, что делает наш специальный выставка maransek и яйца maransek. Так что даже не возможность организовать ежегодное собрание членства! Поэтому мы приходим с возможностью провести специальную выставку в Litomerice 17 - 18,2 2017. ZO Литомерице это обеспечит одинаковые условия для организации специальной и очередное заседание членства. Прием животных будет в середине и выдачи субботу. Вольер клетка (макс. 3 штуки) / 45 крон. Для получения дополнительной информации о времени, мы бы опубликовали.
Спасибо за быстрый ответ.
председатель клуба Ладислава Holec
Никогда не пытайся выяснять отношения с людьми, которые тебя разочаровали. Молча оставь их вместе со всем их дерьмом наедине.
idvor.by/index.php/forum/6-ptitsevodstvo...vore-u-alekseeva-a-l
alekseev.by/
 • Страница:
 • 1

Время создания страницы: 0.61 секунд

Последние комментарии